Sporen uit de grond
Categorie Kunstklik
Groep groep 5, groep 6
Tags erfgoed Kunstklik workshop
Terug

Sporen uit de grond

Een kijkje in de schatkamer van de Delftse stadsarcheologen
Hoe leefden de mensen vroeger? Hoe kookten zij en waar speelden kinderen in die tijd mee? Stadsarcheologen vonden in verschillende diepe grondlagen in Delft en omgeving sporen van bewoners uit vroegere tijden.
In de archeologische werkplaats worden de leerlingen uitgenodigd om zelf als een archeoloog naar de vondsten te kijken. In kleine groepjes gaan ze aan de slag met een selectie van authentiek bronmateriaal. Met behulp van archeologische richtlijnen analyseren zij de voorwerpen en krijgen zo een duidelijker beeld van hoe Delft er vroeger uit moet hebben gezien en hoe de mensen toen leefden.
Aan het eind van het programma delen de leerlingen hun bevindingen met elkaar en checken of hun veronderstellingen kloppen.

Praktisch
Wat en waar: erfgoedproject in de werkplaats van Archeologie Delft
Wanneer: april, mei
Duur workshop: 75 minuten
Lesmateriaal: lesbrief ter voorbereiding

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.